Przetargi na instalacje fotowoltaiczne – raport

Przetargi na instalacje fotowoltaiczne – raport

Ministerstwo Nowej i Odnawialnej Energii (MNRE) zaprosiło do składania ofert na instalacje fotowoltaiczne pod numerem przetargu MNRE/NT/E-TENDER/CT-11/1068. W przetargu brany jest pod uwagę cały kraj. Przetargi fotowoltaika (https://e-inwest.com.pl/przetargi-fotowoltaika/) mają być zakończone w ciągu 25 dni, a wszystkie nierozstrzygnięte szczegóły zostaną wyjaśnione po dacie zamknięcia. Przetarg obejmuje 20 000 MW mocy zainstalowanej w różnych stanach w ramach różnych mechanizmów taryf gwarantowanych (FIT), umów PPA, PPP, umów o zakup energii itp. W ramach FIT oczekuje się, że moc ta otrzyma płatność w wysokości 20 Rs za jednostkę lub stawkę równoważną 40 paise za kilowatogodzinę. W ramach PPA i PPP czas zwrotu jest krótszy niż 5 lat, ponieważ istnieją przepisy dotyczące długoterminowych kontraktów, które wiążą się z dobrze rozwiniętymi sieciami przesyłowymi w stopniu wyższym niż ten, który można osiągnąć w przypadku projektów samodzielnych. Głównym celem przetargu jest pozyskanie firm EPC, które zaprojektują i wdrożą instalacje fotowoltaiczne typu greenfield, obejmujące instalację modułów fotowoltaicznych na dachach wraz z innymi urządzeniami pomocniczymi, takimi jak m.in. falowniki, regulatory ładowania i systemy monitoringu. Zakres obejmuje również instalację słupową, w której jeden słup jest umieszczony na drugim, zamiast rozstawiać je poziomo wzdłuż budynku, a także instalację naziemną, w której panele są instalowane bezpośrednio na płytach betonowych bez żadnych konstrukcji wsporczych nad nimi.

Kluczowe pytania i odpowiedzi

Poniższe pytania i odpowiedzi pomogą Ci zrozumieć przetarg i proces.

 • Dlaczego MNRE musi zapraszać do składania ofert na instalacje fotowoltaiczne? MNRE musi zamawiać ogromne ilości energii elektrycznej z różnych źródeł i zależy mu na promowaniu energii odnawialnej. Odnawialne źródła energii są dostępne w obfitości i są opłacalne. Ponadto nie wytwarzają żadnych zanieczyszczeń, co jest bardzo ważne we współczesnym świecie. Energia słoneczna jest jednym z takich źródeł, które są dostępne w dużej ilości. Jeśli będziemy ją promować i udostępniać w odpowiedniej taryfie, może przynieść ogromne korzyści dla mieszkańców kraju. MNRE stara się promować energię słoneczną za pomocą różnych środków. Podobnie staramy się promować energię wiatrową i biopaliwa. Aby to osiągnąć, musimy zapewnić, że ilość energii, którą zużywamy, jest wystarczająca, a także musimy przestrzegać wytycznych Centralnego Urzędu Energetycznego.
 • Ile MW mocy PV potrzeba w kraju? Moc systemu fotowoltaicznego (PV) podłączonego do sieci nie powinna przekraczać 20 000 MW.
 • Kiedy zostaną ogłoszone przetargi? Przetargi na instalacje PV zaprosimy w miesiącu styczniu i lutym 2017 roku. Oferty będą otwarte przez trzy miesiące i zostaną zamknięte 30 czerwca. Po zakończeniu przetargów wybrani wykonawcy będą musieli złożyć propozycję inwestycyjną o wartości 1 000 crore, aby rozpocząć prace w trzecim kwartale 2017 roku. Po zakończeniu prac, taryfa gwarantowana będzie obowiązywać od czwartego kwartału 2017 roku. Ogólnie rzecz biorąc, projekty PV podłączone do sieci zajmują 2-3 lata, w zależności od złożoności projektu.
 • Jakie są kluczowe korzyści z instalacji PV? Instalacje PV są najbardziej opłacalnym źródłem energii. Ilość energii, którą produkuje instalacja PV jest równa kwocie, którą za nią płacisz. Główną zaletą projektów PV jest to, że nie wytwarzają one żadnych zanieczyszczeń
 • Jakie są wyzwania w promowaniu instalacji PV? Główne wyzwania polegają na podnieceniu inwestorów. Obecny wzrost w sektorze PV wynika głównie ze wsparcia rządowego. Rząd zachęca do niego poprzez różne programy i polityki. Dlatego, aby dalej ją promować, musi zapewnić również finansowanie ze strony inwestorów. Aby to osiągnąć, rząd powinien promować go za pomocą różnych środków, takich jak zapewnienie gwarancji kredytowych itp.
 • Które stany mają potencjał, aby osiągnąć cel 20 000 MW mocy PV podłączonej do sieci do 2022 roku?

Numer przetargu to MNRE/NT/E-TENDER/CT-11/1068, a nazwa przetargu to Solar PV Parks under MNRE Centralized Tender Process

Stany, w których potencjał dla dużych projektów fotowoltaicznych jest wysoki, to Andra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan i Tamil Nadu. Całkowita zainstalowana moc PV w tych stanach wynosi mniej niż 2 000 MW. Kluczowe stany, w których wymagane są ogromne nakłady inwestycyjne to Gujarat, Andra Pradesh i Madhya Pradesh.

Lista przetargów w ramach MNRE/NT/E-TENDER/CT-11/1068

Numer przetargu to MNRE/NT/E-TENDER/CT-11/1068, a nazwa przetargu to Solar PV Parks under MNRE Centralized Tender Process. Całkowita wartość przetargu wynosi 1,500 crore Rs. Krótki opis przetargu jest następujący:

Rząd Indii zaprasza wykonawców EPC do złożenia najlepszej oferty na rozwój Green Solar Parks o skumulowanej mocy nie mniejszej niż 10 MW w ramach MNRE/ NT/ ETENDER/CT-11/1068. Zakres obejmuje planowanie, projektowanie, rozwój i obsługę parków fotowoltaicznych o mocy 10 MW każdy, w oparciu o najnowsze standardy ISSP, w ramach jednego Wykonawcy EPC.

Zakres przetargu obejmuje planowanie, projektowanie, rozwój i eksploatację parków fotowoltaicznych o mocy 10 Mw każdy, w oparciu o najnowsze standardy ISSP, w ramach jednego wykonawcy EPC.

Parki słoneczne w przetargu

Specyfikacja wymagań dla Solar Parków jest następująca:

 • Solar Parki będą instalowane na gruntach nie będących własnością federalną. Teren musi być w odpowiednim stanie i znajdować się na obszarze pozamiejskim. Departament rozważy opłacalność finansową projektu jako podstawę do udzielenia pozwolenia na budowę parków słonecznych na gruntach z zasobów publicznych, tj. bez kosztów dla Departamentu, z zastrzeżeniem następujących warunków:
 • Parki Słoneczne są przeznaczone do wytwarzania energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych (PV). Mają być zbudowane w taki sposób, aby można je było podłączyć do sieci. Park zapewni niezawodne źródło energii, które jest bezpłatne. Parki będą podłączone do sieci. W związku z tym będą one źródłem dochodów dla rządu w okresie realizacji projektu.
 • Parki słoneczne będą prowadzone i utrzymywane przez wykonawcę EPC. Produkcja elektryczna parku będzie dostarczana do sieci. Wykonawca EPC będzie odpowiedzialny za eksploatację i utrzymanie parku.

Zapytanie ofertowe (RfP) dla parków słonecznych w ramach scentralizowanego procesu przetargowego MNRE

RfP zostało wydane dla rozwoju Parków Słonecznych w ramach centralnie zaplanowanego i wdrożonego procesu, a kluczowa kwestia do rozważenia jest następująca:

 • Departament rozważy rentowność finansową projektu jako podstawę do udzielenia pozwolenia w formie bez kosztów dla Departamentu i z warunkiem, że deweloper musi zapłacić premię gruntową lub opłatę zgodnie z ich wymaganiami.
 • Parki słoneczne są przeznaczone do wytwarzania energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych (PV). Mają być zbudowane w taki sposób, aby można je było podłączyć do sieci. Park zapewni niezawodne źródło energii, które jest bezpłatne.
 • Parki będą podłączone do sieci. W związku z tym będą one źródłem dochodów dla rządu w okresie realizacji projektu.

Solar Parki będą instalowane na gruntach nie będących własnością federalną

Previous post Ubezpieczenie fotowoltaiki – co warto wiedzieć o dostępnych polisach?
Next post Okulary Tommy Hilfiger – klasyczny design i nowoczesne wzornictwo