Tłumaczenia symultaniczne a sprzęt

W dzisiejszych czasach gdy większość kontaktów zawodowych odbywa się w gronie osób z różnych krajów osoba tłumacza na wszelkiego rodzaju spotkaniach i konferencjach firmowych okazuje się niezbędna. Bardzo często oczekiwane i potrzebne są tłumaczenia symultaniczne polegające na spontanicznym tłumaczeniu tekstu mówionego przez daną osobę. Oczywiście tłumacz podejmujący się takiego zadania musi świetnie znać oba języki, wykazywać się dużą bystrością i sporym refleksem, nie mówiąc już o odporności na stres bez czego się nie obejdzie.Tłumaczenia symultaniczne w niewielkim gronie mogą się odbywać bez udziału żadnego sprzętu. Wówczas są to tak zwane tłumaczenia szeptane. Mówca przemawia do odbiorców a niemal jednocześnie mówi tłumacz przekładając treść na język odbiorców. Tego typu tłumaczenia w wielu firmach są na porządku dziennym, w których odbywają się spotkania i narady biznesowe. Tam też zazwyczaj zatrudnia się tłumacza na etat a nie korzysta się z usług agencji. Raczej te ostatnie wykorzystywane są przy większych wydarzeniach.Kiedy mamy do czynienia z większymi posiedzeniami gdzie niezbędne jest użycie nagłośnienia to wówczas nie wystarczy sam mikrofon by przeprowadzać profesjonalne tłumaczenia symultaniczne. Okazuje się, że mówca przemawia w danym języku a tłumacz zamknięty jest w specjalnej kabinie w której odbiera treść mowy i niemal jednocześnie tłumaczy wypowiedzi do mikrofonu skąd jego słowa trafiają do słuchawek odbiorców.

Dobre na konferencje

Takie rozwiązania stosowane są w przypadku dużych konferencji i posiedzeń, konferencji prasowych, międzynarodowych, branżowych i innych.Na pytanie, kto odpowiada za zabezpieczenie sprzętu na tego typu wydarzeniach można odpowiedzieć dwojako. Albo sala, w której będzie się odbywać takie spotkanie posiada już odpowiednią aparaturę i wówczas za jej obsługę odpowiada właściciel lokalu lub też agencja zajmująca się tłumaczeniami symultanicznymi dysponuje odpowiednim sprzętem. Z reguły większość agencji jest w posiadaniu niezbędnych przedmiotów jednak kiedy decydujemy się na podpisanie umowy warto wcześniej spytać o sprzęt i cenę za jego udostępnienie bowiem może być naliczana dodatkowo do ceny tłumaczenia. Tłumaczenia symultaniczne są dzisiaj niezbędną usługą na wielu polach ludzkiej aktywności. Kiedy jednak decydujemy o wyborze odpowiedniej agencji weźmy tą, która wykona swoją pracę w sposób w pełni profesjonalny. Na sukces bowiem przebiegu takiego posiedzenia nie wpływa tylko jedna osoba ale cały zespół.


Odpowiedz