Raport zarządu spółki i jego cechy

Roczne sprawozdanie finansowe musi złożyć każda firma. Przedsiębiorstwa mają na to trzy miesiące od zakończenia roku obrachunkowego. Dzień ten nazywany jest dniem bilansowym i wtedy zamykane są księgi rachunkowe. Sprawozdania finansowe są bardzo ważnymi dokumentami firmowymi. W zależności od rodzaju opodatkowania działalności można wyróżnić trzy typy firm. Niektóre prowadzą księgi rachunkowe, inne wybrały ryczałt od przychodu a jeszcze inne prowadzenie Księgi Rozchodów i Przychodów.

Raportowanie jako obowiązek

W każdym z tych przypadków trzeba składać raport z działalności swojej firmy. Można prowadzić firmę samodzielnie, lecz popularne są również spółki. W przypadku spółek oprócz sprawozdania finansowego rocznego trzeba również złożyć sprawozdanie zarządu spółki . Jest to podsumowanie działalności spółki w danym roku obrotowym i jest to uzupełnienie informacji w sprawozdaniu finansowym. Obowiązek złożenia takiego sprawozdania spoczywa na kierowniku jednostki, a w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to obecny zarząd.

Piszę obecnym, gdyż chodzi o osoby należące do zarządu na dzień sporządzania sprawozdania. Zgodnie z prawem rachunkowości rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania powinno się odbyć podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników, ale nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Roczne sprawozdanie finansowe z kolei musi być sporządzone w ciągu trzech miesięcy od tego dnia. Bardzo często w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z końcem roku wygasają mandaty członków byłego zarządu, a od nowego roku zostaje powołany nowy.

Zarząd raportuje

W takim wypadku to na nowym zarządzie spoczywa obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności spółki za poprzedni rok obrotowy. Musi to zrobić nawet nawet wtedy gdy nie posiada pełnej informacji o tym, co się wtedy ze spółką działo. Tak jak widać odpowiedzialność bierzemy za tych, którzy byli na naszym stanowisku przed nami. Co prawda nie poniesiemy konsekwencji takich jak poprzednicy, ale tylko i wyłącznie wtedy jeśli sprawdzimy to tak, jak należy. Nowe działalności również potrzebują zarządu, jeśli są spółkami, jednak w takich wypadkach obowiązki są troszkę inne. W każdym z tych wypadków obowiązki zarządu są zawsze na pierwszym miejscu.


Odpowiedz