Miary statystyczne do badania poziomu cechy

Być może wielu z nas bardzo dobrze wie czym jest analiza struktury, o której z pewnością słyszeli przede wszystkim ci, którzy mają na co dzień styczność z dziedziną statystyki i pokrewnych nauk. W każdym bądź razie dana analiza ma na celu zbadanie konkretnej grupy pod kątem wybranych cech, co czynione jest przy wykorzystaniu parametrów statystycznych. W takiej sytuacji wykorzystuje się przede wszystkim konkretne miary statystyczne.

Miary statystyczne

Na pewno należy wspomnieć, że miary statystyczne jakie służą do celów określenia poziomu konkretnej cechy u wybranej grupy, to przede wszystkim miary położenia. Chodzi tu przede wszystkim o średnią, medianę oraz modalną. Są to jak zapewne niektórzy się orientują, miary stosowane w matematyce. Być może każdy z nas miał okazje już je kiedyś wskazywać, na konkretnym przykładzie, więc powinien choć mniej więcej wiedzieć o co chodzi.

Innym rodzajem miar są miary zmienności. W tym momencie chodzi o odchylenie standardowe i wariancję. Niektórzy i z danymi miarami mieli dużo wspólnego. Gdyby jednak było odwrotnie, każdy może wszystko sprawdzić, dowiedzieć się jak wskazać dane miary i co przy tym wziąć pod uwagę.

Kolejne z miar to miary asymetrii i tu podaje się jedynie skośność. To już zdecydowanie bardziej skomplikowana miara, nieznana, ale i zarazem możliwa do wyszukania w sieci.

Nie można tu również pominąć miary położenia. I wyróżnia się tu kurtozę, co podobnie jest miarą nieznaną większości z nas. Jednak dziś tak naprawdę wszystkiego można się dowiedzieć i to w bardzo prosty sposób, więc to żaden problem.

Przeglądając odpowiednie strony w Internecie, można spodziewać się konkretnych przykładów, solidnej treści oraz obrazu wskazującego na analizę struktury, jej miary i wszystkiego co niezbędne do przeprowadzenia danych, jakże skomplikowanych badań.


Odpowiedz