Jak zostać adwokatem

kontrakt-na-obsluge-prawna

Zawód adwokata wymaga nie tylko ogromnej wiedzy, umiejętności jej poszerzania i wykorzystywania na bieżąco, ale też zdolności krasomówczych, przekonywania i negocjowania. Prawnik to nie tylko zawód, ale i charakter.  Prawnik swoim nieskazitelnym, etycznym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Trzeba mieć ogromny dar i przenikliwość, aby w pełni rzetelnie wykonywać ten zawód. Znajomość przepisów prawa to jedynie jedna strona zagadnienia, inną są wszystkie sprawy z obszaru psychologii i współżycia społecznego.

Zawód – Prawnik

profesjonalny-radca-prawny

Prawnik to zawód publicznego zaufania co oznacza, że jest to funkcja polegająca na pełnym i rzetelnym uświadamianiu społeczeństwa (przede wszystkim klientów kancelarii) o przepisach prawa i konsekwencjach  nieprzestrzegania przepisów. Każdy prawnik po ukończeniu studiów musi odbyć aplikację adwokacką zakończoną egzaminem zawodowym, który będzie sprawdzianem wiedzy, umiejętności i predyspozycji. Przedmiotem zainteresowania przyszłego adwokata powinny być ciekawe kazusy i precedensy, omówienia i komentarze; najnowsze orzecznictwo sądowe wraz z komentarzami. To ich znajomość często decyduje o poziomie danego adwokata. Wymagań co do odbycia aplikacji adwokackiej nie stosuje się do profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, do osób które co najmniej przez 3 lata  zajmowały stanowisko sędziego lub wykonywały zawód notariusza. Warto wiedzieć, że tytuł zawodowy adwokat podlega ochronie prawnej.

Szczegóły pracy jako adwokat

Każda Kancelaria adwokacka posiada taki stan wiedzy. Adwokat przy wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej, podobnie jak sędzia i prokurator. Ponadto korzysta z wolności słowa i pisania w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa. Naruszenie tej wolności podlega karze jak za zniesławienie lub zniewagę ściganą z z oskarżenia prywatnego. Za udzielenie pomocy prawnej adwokatowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej z klientem. Jednakże w razie wykonywania zawodu w zespole adwokackim wysokość wynagrodzenia ustala kierownik zespołu. Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w branży prawniczej zapraszamy do kontaktu na adres: http://www.kkeller.pl


Odpowiedz