Co można odczytać w wynikach finansowych?

Wynik finansowy może być dodatni, ujemny lub zerowy. W każdym z tych trzech przypadków wykonywana jest ocena wyniku finansowego. Oczywiście za każdym razem odbywa się to w inny sposób. W przypadku wyniku dodatniego oceny dokonuje sie na podstawie wskaźnika absolutnego inaczej zwanym po prostu zyskiem, a wskaźnikiem rentowności czyli zależnością między podstawą a zyskiem.

Wskaźniki rentowności bywają bardzo różne. Generalnie chodzi w nich o to, że są stosunkiem procentowym osięgniętego zysku do różnych parametrów. Mogą to być poniesione koszty, uzyskane przychody ze sprzedaży, wartość zaangażowanego majątku czy też wartość posiadanych kapitałów własnych. W przypadku zerowego wyniku finansowego mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przedsiębiorstwo nie osiąga zysków, ale i nie ponosi strat. Nazywa się to profesjonalnie gospodarowaniem na progu rentowności. Jeżeli chodzi o progi, to tutaj możemy wyróżnić próg rentowności ilościowy, czyli określenie, ile wyrobów trzeba wytworzyć i sprzedać, żeby nie ponieść żadnych strat.

Czego się spodziewać?

Mogą tu wystąpić różne sytuacje, to znaczy wynik może ulec zmianie. Pozostaje zerowy, jeśli sprzedaż jest równa progu rentowności, firma osiąga zysk jeśli sprzedaż ten próg przekracza, lub też stratę, gdy jest mniejsza od progu rentowności. Drugi próg przy zerowym wyniku finansowym to próg rentowności wartościowy. Określa on, jaką wartość musi osiągnąć przychód, aby przedsiębiorstwo osiągnęło wynik przynajmniej zerowy. Można oczywiście również osiągnąć wynik ujemny co zazwyczaj skutkuje bankructwem, czasami może skończyć się w sądzie, a czasami właściciel może być zmuszony do sprzedaży wszystkich elementów firmy i oddania zadłużenia. Niestety bywa bardzo różnie i trzeba dobrze się starać, aby wyjść przynajmniej na swoje, a nie się jeszcze zadłużyć na długie lata.


Odpowiedz